Engels

ENGELS

Engels, de belangrijkste communicatietaal

Het Engels staat op de tweede plaats als het gaat om de meest gesproken talen ter wereld. Vanuit de bakermat Engeland wordt deze taal gesproken in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland en tal van grote en kleinere staten, steden en eilanden in de wereld. Deze enorme verspreiding van het Engels is voornamelijk het gevolg van koloniale expansie.

Engels
Nederl.
Duits
one
een
eins
two
twee
zwei
three
drie
drei
four
vier
vier
five
vijf
fünf
six
zes
sechs
seven
zeven
sieben
eight
acht
acht
nine
negen
neun
ten
tien
zehn


Taalfamilie van het Engels

Het Engels behoort tot de Germaanse tak van de Indo-Europese taalfamilie. Hieronder vallen ook talen als het Nederlands, Duits, Deens, Noors, Zweeds, IJslands en Fries. Er zijn dan ook veel overeenkomsten te vinden tussen deze talen.

Engels als wereldtaal

Engels wordt over de hele wereld veel als tweede taal gesproken of als communicatiemiddel gebruikt. Mede door de invloed van tv, film en computers is het Engels langzamerhand onmisbaar geworden voor internationale contacten. Het Engels is hard op weg de belangrijkste communicatietaal in de wereld te worden.

Business Engels

Een nadeel van het internationale gebruik van het Engels is dat de feitelijke kennis niet bij iedereen even groot is, veel mensen spreken het beperkt. Echt zakelijke gesprekken zijn dan niet mogelijk. Om tot goede zaken te komen in het Engels is het niet alleen noodzakelijk de juiste woorden te gebruiken, maar gaat het er ook vaak om de juiste uitspraak te kennen en de juiste beleefdheidsregels in acht te nemen.

Het Engels is ook verwant aan andere talen:
Engels:
Frans:
strange
étrange
Engels:
Fries:
cheese
tsiis
Engels:
Deens:
locked
lukked